Biuro Tłumaczeń ANGOL realizuje tłumaczenia wszelkiego rodzaju – przysięgłe, specjalistyczne, ustne (konsekutywne i symultaniczne), różnego rodzaju inne.

Tłumaczenia pisemne obejmują zasadniczo cztery grupy dokumentów:

1. dokumenty osobiste – AKTY, CERTYFIKATY, DYPLOMY, SUPLEMENTY DYPLOMU, INDEKSY STUDENCKIE, METRYKI, PEŁNOMOCNICTWA, TESTAMENTY, WYNIKI BADAŃ LEKARSKICH, KARTY LECZENIA SZPITALNEGO, UMOWY NAJMU, UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY, POZWY, ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI, OŚWIADCZENIA/ UPOWAŻNIANIA, LISTY, WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE, itd.

2. materiały zawodowe – CV, LISTY MOTYWACYJNE, UMOWY O PRACĘ, REFERENCJE, SPRAWOZDANIA, PREZENTACJE FIRMOWE, STRONY INTERNETOWE, DOKUMENTY KSIĘGOWE, FAKTURY, ŚWIADECTWA PRACY, itd.

3. druki urzędowe – DOWODY REJESTRACYJNE, ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI, ZWOLNIENIA LEKARSKIE, ODPISY PEŁNE/AKTUALNE Z KRS, DEKLARACJE SKARBOWE, POSTANOWIENIA SĄDOWE, WYDRUKI Z KSIĄG WIECZYSTYCH, POŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA, POUCZENIA, WYCIĄGI BANKOWE, WEZWANIA, itd.

4. teksty i opracowania – ARTYKUŁY NAUKOWE, ABSTRAKTY, TEKSTY PRASOWE, UCHWAŁY, KARTY CHARAKTERYSTYKI, OPERATY SZACUNKOWE