Tłumaczymy wszystkie rodzaje dokumentów, nauczamy na każdym poziomie zaawansowania. Posiadając odpowiednie kwalifikacje, bogate doświadczenie, stosowne uprawnienia i – wielokrotnie potwierdzone opiniami Klientów (dostępnymi na naszej stronie) – umiejętności dostosowania się do potrzeb naszych Klientów i Uczniów, w tłumaczeniach akcentujemy SPÓJNOŚĆ z oryginałem także na płaszczyźnie formy dokumentu, zaś na zajęciach językowych – sprawność MÓWIENIA.

W sprawach związanych z językiem angielskim kontaktuj się z Michałem (tel. 509 747 531), a z językiem niemieckim – z Anną (tel. 699 980 942). W sprawach związanych z innymi językami napisz do nas na angol.pl@gmail.com.

Michał Daszkiewicz (doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego), wieloletni pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, autor koncepcji Compose Your Own English opartej na metodzie nauki języka angielskiego One-Touching. Autor publikacji naukowych na temat m.in. wypowiedzi w języku obcym, konwencji językowych, procesu fosylizacji języka, osobistych doświadczeń językowych. Inicjator konferencji lingwistyczno-pedagogicznych Educational Role of Language, założyciel ERL Network i ERL Association, redaktor naczelny Educational Role of Language Journal.

Anna Daszkiewicz (doktor nauk społecznych), wieloletni pracownik uczelni wyższych Trójmiasta, autorka skryptów dydaktycznych z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego, certyfikowany tutor. Autorka publikacji naukowych na temat m.in. kulturowych uwarunkowań języka niemieckiego, etnolektu, język mediów, wpływu angielszczyzny na język niemiecki. Specjalistka w zakresie branżowego języka niemieckiego z doświadczeniem w zakresie rekrutacji, konstrukcji testów kompetencyjnych i diagnozowania umiejętności językowych.

BIURO TŁUMACZEŃ ANGOL powstało w 2006 r. Nazwa biura odwołuje się do pierwotnej idei hub-u języka angielskiego w Gdańsku Oliwie (ANG-OL) – tłumaczeń języka angielskiego, nauki języka angielskiego, wsparcia kontaktów z krajami angielskojęzycznymi oraz punktu informacyjnego na temat angielszczyzny. Obecnie tą koncepcją obejmujemy także inne języki, w tym w szczególności język niemiecki. Działalność Biura Tłumaczeń ANGOL opiera się na czterech filarach: (1) zadowoleniu Klienta, (2) kompetencji tłumacza, (3) wszechstronności dokumentów, oraz (4) korzystnych warunkach (dogodnych terminach).

SZKOŁA JĘZYKÓW ANGOL funkcjonuje na bazie zajęć W FIRMIE KLIENTA. Powstała przed etapem rozwoju centrum biznesowego w Gdańsku Oliwie (w sąsiedztwie Olivia Business Centre i centrum Alchemia) i od lat towarzyszy temu procesowi, wspierając działalność tamtejszych podmiotów o różnym profilu działalności, w tym m.in. Energa Invest Sp. z o.o., Bayer Polska, TPS S.A.. Funkcjonowanie Szkoły Języków ANGOL oparte jest na czterech zasadach: (1) adaptacji nauczania do potrzeb Klienta, (2) językowych kompetencji lektorów, (3) interdyscyplinarności zajęć, oraz (4) elastyczności warunków dydaktycznych (terminów i poziomów zajęć, liczebności grup).