Bloki tematyczne

Najnowsze bloki tematyczne w naszej specjalnej ofercie dla firm:

  1. Rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim (Bewerbungsgespräch / Vorstellungsgespräch: Training auf Deutsch)

– doświadczenia zawodowe i / a wykonywany zawód (konstrukcja wypowiedzi),

– oferty pracy (analiza), formułowanie i odpowiadanie na ogłoszenia o pracę,

– rozmowy telefoniczne w sprawie pracy / rozumienie i wydobywanie informacji związanych z konkretnym miejscem pracy,

– życiorys / konstrukcja CV,

– analiza CV innych osób z grupy pod kątem wyszukiwania jego najmocniejszych akcentów,

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (zwroty, ćwiczenia dialogów z uwzględnieniem roli pracodawcy i pracobiorcy),

– po rozmowie kwalifikacyjnej (wymiana doświadczeń).

Sprawności: trening mówienia, rozumienia tekstu słuchanego, czytania ze zrozumieniem i pisania.

 

2. Niemiecki branżowy: Turystyka

– rezerwacja (rezerwowanie miejsca w hotelu na miejscu [na recepcji], jak i na odległość [rozmowy telefoniczne i pisma),

– opis drogi (udzielanie informacji turystycznej i pytanie o drogę / zabytki, urokliwe miejsca),

– nieprzyjemne zdarzenia / dodatkowe koszta (np. zniszczenia, kradzieże, regulowanie dodatkowych zobowiązań finansowych),

– pocztówka z wakacji / konstruowanie bloga z podróży (obiegowe formy konstruowania opisów z podróży / diariuszy),

– zawód kelner / zawód recepcjonista / zawód pokojówka (typowe słownictwo branżowe, dialogi).

Sprawności: trening mówienia, rozumienia tekstu słuchanego, czytania ze zrozumieniem i pisania.

 

3. Niemiecki branżowy: Medycyna

– przyjmowanie pacjenta (wywiad z pacjentem na temat przebytych chorób),

– przebieg dalszego leczenia (udzielanie pacjentowi informacji medycznej na temat dalszych badań / jego dalszego leczenia),

– rozmowy lekarzy z personelem pielęgniarskim (formułowanie konkretnych dyspozycji),

– pacjenci z wypadku i wymagający natychmiastowej interwencji (dialogi),

– oprzyrządowanie sali operacyjnej (przybornik-niezbędnik lekarza danej specjalizacji),

– konsultowanie leczenia z innymi specjalistami dziedziny (rozmowy telefoniczne, mailing [przyjęte formy pisemne]),

– rozmowa z pacjentami chorymi na raka / trudne rozmowy w szpitalu np. o przeszczepach (odgrywanie scenek z wykorzystaniem fachowego słownictwa),

– błędy lekarskie (omówienie przykładowych błędów lekarskich),

– roszczenia pacjenta z tytułu błędów lekarskich / zdarzeń w szpitalu, odszkodowania,

– niepełnosprawność,

– rehabilitacja.

Sprawności: trening mówienia, rozumienia tekstu słuchanego, czytania ze zrozumieniem i pisania.

 

4. Niemiecki branżowy: Pielęgniarstwo

– czynności pielęgnacyjne / co należy do zawodu pielęgniarza? (fachowe nazewnictwo, opis własnych czynności w pracy),

– rozmowy z pacjentem na temat bólu i odejmowania bólu (podawanie środków uśmieżających ból, stosowanie masaży leczniczych),

– pobieranie krwi, wykonywanie szczepień,

– doprowadzanie pacjentów do miejsc badań / dializ (rozmowy z chorymi),

– rozmowy z bliskimi pacjentów (wdrażanie w pielęgnację domową),

– rehabilitacja.

Sprawności: trening mówienia, rozumienia tekstu słuchanego, czytania ze zrozumieniem i pisania.